Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların ortak özellikleri tüm canlılarda bulunan ve canlılığın sürdürülmesi için gerekli olan özelliklerdir. Canlılığın sürdürülmesi biyolojik olarak devamlılık için esastır. Canlıların ortak özellikleri ve farklı özelliklerini öğrenmek bilimin devamı ve ilerlemesi için şarttır. Peki Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Canlıların ortak özellikleri tüm canlılarda bulunan ve yaşamın devamı için şart olan özelliklerdir. Canlılar ve cansızlar arasındaki ayrım kimyasal süreçlerin işleyişi nedeni ile ortaya çıkar. Bir canlının canlı olabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Canlıların ortak özellikleri;

  • Hücresel Yapı,
  • Beslenme,
  • Solunum,
  • Boşaltım,
  • Hareket,
  • Uyarana karşı tepki,
  • Metabolizma,
  • Homeostazi,
  • Üreme,

Canlıların ortak özellikleri yukarıda bahsi geçen alanlarda gerçekleşmektedir. Bir uyarana karşı tepki verme, solunum yapma gibi canlılık faaliyetleri daha detaylı incelendiğinde canlılık için bir gereklilik olarak görülmektedir. Canlıların mevcut olan ortak özelliklerine dair daha detaylı bilgiyi adım adım inceleyelim.

1.      Hücresel Yapı

Hücresel yapı canlıların en küçük yapı birimidir. Hücre olmadan canlılığın mümkün olması olası değildir. Canlılarda bulunan hücrenin var oluşu ile birlikte farklı kombinasyonlar ile organ ve organizmalar oluşmaktadır.

Hücresel yapının canlılığın devamında şart olması ile birlikte hücrelerle oluşan prokaryot ve ökaryot hücre tipleri bilinen en küçük hücrelerdir. Bu hücrelerin ayrımı ise hücre zarı olup olmamasına göre yapılmaktadır.

2.      Beslenme

Beslenme tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları başka bir husustur. Beslenme olmadan canlılığın sürdürülmesi mümkün değildir. Beslenmenin sürdürülmesinde canlının beslenmesi farklı yollarla olabilir.

Canlılar birbirinden farklı kanallar ile besin alıp canlılık faaliyetlerini sürdürebilirler. Bu nedenle beslenme faaliyetleri sadece yemek yemek olarak düşünülmemelidir. Beslenme faaliyetlerine bir çiçeğin güneşten aldığı besini de bir hücrenin aldığı besini de dahil etmek gerekir.

3.      Solunum

Canlıların besinlerden almaları gereken enerjinin açığa çıkmasında solunumun büyük bir payı vardır. Canlılığın sürdürülebilmesi için solunum yapmalı ve enerji açığa çıkartma işleminin devam ettirilmesi gerekir.

Besinlerin moleküllerinin bağlarının çözülmesi gerekin. Bu bağ çözülme işlemi için ise solunum şarttır. Solunumun farklı türleri de mevcuttur. Solunum denildiğinde insanların nefes alması akla gelse de farklı  solunum türleri de canlıların farklılaşmasına göre mevcuttur.

4.      Boşaltım

Boşaltım işlemi vücudun beslenme ile birlikte işine yarayanları kullanıp yaramayanları atmasının yolunu sağlayan sistemdir. Boşaltım sistemi faaliyet göstermezse canlı organizmanın içerisinde atık birikeceğinden döngü sağlanamaz ve bir süre sonra canlılık faaliyetleri son bulur.

Boşaltım işlemi canlılar tarafından farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Tek hücreli canlılar hücrelerinin içinde bulunan kesecikler ile, insanlar ve bazı diğer canlılar boşaltım sistemi yolu ile, bitkiler ise terleme yolu ile boşaltım yapar.

5.      Hareket

Hareket etmek canlılığın şartlarından biridir. Hareket etmek her durumda canlının bilinçli olmasını gerekli kılan bir işlem değildir. Hareket etmek refleksif olarak da gerçekleşebilir. Bir ayçiçeğinin yüzünü güneşe dönmesi de bir insanın oturmak yerine yatmayı tercih etmesi de harekettir.

Hareket hali tüm canlılarda refleksif olarak ya da karar verme sonucu gerçekleşir. Hareket etmenin canlılık için gerekli olması bir başka yönden elde edilen enerjinin tüketilmesi gerekliliğinden de kaynaklıdır.

6.      Uyarana Karşı Tepki

Uyarana karşı tepki verme tüm canlıların ortak özelliklerinden bir diğeridir. Uyaranlar karşısında verilen tepki refleksif ya da karara bağlı olabilir. Ancak tepki verilmesi zorunludur. Uyaranlara karşı verilen her tepkiyi gözle görmek mümkün olmayabilir. Bu durum tepkinin var olmadığı anlamına da gelmez. Uyarana karşı tepki verme eğilimi canlıların tamamında mevcuttur.

7.      Metabolizma

Metabolizma, canlılığın temel özelliklerinden biridir. Bir canlı dışarısında var olan dünyadan ayrı olarak kendine ait bir metabolizmaya sahip olmak zorundadır. Bu metabolizma içerisinde gerçekleşen olaylar ve sürekli yaşanan döngüler ile birlikte metabolizmanın varlığını sürdürmesi canlının da canlılığını sürdürmesi anlamına gelmektedir.

8.      Homeostazi

Homeostazi canlı içerisinde bir denge olması halidir. Canlılık faaliyetleri sürdürülürken dikkat edildiğinde mutlaka canlının kendi içinde bir düzen haline sahip olduğu görülür. Bu düzen sürekli olarak yaşanan döngünün de bir parçasıdır.

9.      Üreme

Üreme tüm canlılarda ortak olarak görülen bir başka durumdur. Üreme farklı canlılarda canlılığın devamı için farklı şekillerde meydana gelebilir. Mitoz ve mayoz bölünme hücrenin en küçük birimlerinin üreme yöntemleridir. Sadece karmaşık yapılı canlılar değil aynı zamanda basit yapılı canlılar da sürekli bir üreme döngüsü içerisinde hareket eder.

Canlıların ortak özelliklerinden bir diğeri ise sürekli bir adaptasyon süreci içerisinde olmaktır. Adaptasyon sürecine bağlı olarak farklılaşan canlılık faaliyetleri aslında dış dünyadan etkilenişi de ortaya koymaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir