Gökkuşağı Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?  

Gökkuşağı Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?  

Gökkuşağı özellikleri ve yapısı itibari ile insanları geçmişten günümüze sürekli şaşırtan doğa olaylarından biridir. Oldukça ilginç görüntüsü, insanı büyüleyen renk cümbüşü ve nerede bittiğini merak ettiren yapısı ile gökkuşağının insanlar için her zaman anlamı büyük olmuştur. Gökkuşağı Özellikleri hakkında okumaya devam edin.

Gökkuşağı Nedir?

Gökkuşağı bir çeşit meteoroloji olayı olarak bilinen bir ışık kırılmasıdır. Yağmur damlaları ve güneşin doğru  pozisyon alması ile birlikte ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsü ışığın kırılarak yansıması ile oluşur.

Gökkuşağı geçmişten günümüze kadar birçok inanç ve mitoloji için tanrılarla ilişkilendirilmiş bir kaynak olmuştur. Ancak gökkuşağı oluşumu bilimsel olarak net bir şekilde açıklanabilmektedir.

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Gökkuşağı oluşum süreci itibari ile yağmur yağdığında ortaya çıkan bir ışık kırılması ve yansıması olayıdır. Güneş ışığının doğru bir açı bulduğunda ve yağmur yağdığı anlarda ortaya çıkan ışığın kırılması ve yansıması ile birlikte ışık dağıtılır. Işığın dağılması sonrasında rengarenk bir görüntü ortaya çıkar.

Bilimsel olarak açıklanan ve ışığın dağılması ile ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsü yağmur damlalarının büyüklüğü ile birlikte daha da net olabilmektedir. Yağmur damlaları ne kadar büyükse gökkuşağı  da o kadar net olacaktır. Güneş ışığı olmadan gökkuşağının var olması da imkansızdır.

Gökkuşağının oluşumunda güneşin gökyüzünde doğru açı ile durması şarttır. Aksi halde gökkuşağı oluşumu mümkün değildir.

Gökkuşağında Hangi Renkler Vardır?

Gökkuşağında bulunan renkler bilinen ilkel gökkuşağı renkleridir. Bununla birlikte farklı gökkuşağı türlerinde sadece yeşil tonlarından ya da sadece kırmızı tonlarından oluşan gökkuşakları da görmek mümkündür.

En sık karşılaşılan ve birçok renkten oluşan birincil tip gökkuşağındaki renkler;

 • Kırmızı
 • Turuncu
 • Sarı
 • Yeşil
 • Mavi
 • Lacivert
 • Mor

Gökkuşağı Özellikleri

Gökkuşağı Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?  

 • Gökkuşağının en dış halkası kırmızı renklidir. En iç halkası ise mor renklidir.
 • Gökkuşağının yarım çember görüntüsü ile göründüğü bilinir.
 • Bir dağ zirvesinden gökkuşağı görseydiniz şeklini koniye benzetebilirdiniz.
 • Gökkuşağındaki renkler arasındaki geçişler net değildir.
 • Gökkuşağının en çok ortaya çıktığı zaman öğlen sonu yağmurları zamanıdır.
 • Gökkuşağının ortaya çıkma noktası güneşin konumuna göre şekillenmektedir. Bu nedenle güneş tepeye yaklaştıkça gökkuşağının son noktası da aşağı doğru kaymaktadır.
 • Gökkuşağının netliği yağmur damlalarının büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
 • Gökkuşağı ne kadar netse yağmur damlaları da o kadar büyüktür.
 • Gökkuşağı oluşabilmesi için güneşin doğru açıda durması şarttır.
 • Gökkuşağındaki ufak farklılaşmalar nedeni ile farklı gökkuşağı türleri mevcuttur.
 • Gökkuşağını görmek için mutlaka güneşi arkanıza almalı ve karşı yöne doğru bakmalısınız.
 • Güneş tepeye doğru yükseldikçe gökkuşağı aşağı doğru inmektedir.
 • Gökkuşağında bulunan renkler; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur.
 • Gökyüzünde aynı anda birden fazla gökkuşağı görmek mümkündür.
 • Gökkuşağı oluşumu bir meteoroloji olayıdır.

Gökkuşağı Çeşitleri Nelerdir?

Gökkuşağı çeşitleri itibari ile 3 temel çeşitte kategorize edilmektedir. Bu kategoriler gökkuşaklarının renkleri, merkez açısı ve renk dizilimi gibi özellikleridir. Bilinen gökkuşağı çeşitleri;

 • İlkel gökkuşağı: birincil gökkuşağı olarak da bilinen ilkel gökkuşağı 42 derece merkez açısı ile en çok görülen gökkuşağı türüdür. Gökkuşağının en dış halkasında kırmızı renk vardır. Bu gökkuşağının renk dizilimi bilinen gökkuşağı renk dizilimidir. En sık görünen ve belki de birçoklarının tek bir gökkuşağı var sandığı o gökkuşağı türü ilkel gökkuşağıdır.
 • İkincil gökkuşağı: ikincil gökkuşağı türünün özelliği renk diziliminin farklı olmasıdır. Bu gökkuşağı türünün dış halkasında mor iç halkasında ise kırmızı renk hakimdir.
 • Küçük kuşaklar: Renk sayısının azlığı nedeni ile küçük kuşaklar isimlendirmesi yapılır. Bu gökkuşaklarında sadece kırmızı ya da yeşil ışık kuşaklarını görmek mümkün olabilmektedir. Çok nadir rastlanmaktadır.

Gökkuşağının Türk Kültüründeki Yeri

Gökkuşağının Türk kültüründeki yeri oldukça ilginçtir. Türk kültüründe gökkuşağına verilen isim ala kuşak ya da alkımdır. Umay Ana’nın yeryüzüne inmek için kullandığı bir basamak olarak gökkuşağına değer verilir.

Bazı Türk yörelerinde gökkuşağı için göğe asılmış olan yay tasviri yapılmaktadır. Gökkuşağının asıl anlamı ise koruyucu ruh olarak bilinmektedir. Gökkuşağının yeryüzünü sardığı düşüncesi ile koruyucu olduğuna inanılmaktadır. Hakkındaki tüm isimlendirme ve tasvirlerde gökkuşağı iyi niyetler ile ifade edilir.

Gökkuşağının Yunan Mitolojisindeki Yeri

Gökkuşağının yunan mitolojisindeki yeri itibari ile tanrıların kraliçesi olarak bilinen Hera’nın yeryüzüne gönderdiği elçisinin kıyafeti olarak bilinir. Gökkuşağı adeta elçi olan İris’in üzerine giydiği renkli elbisesidir. Bu nedenle Yunan mitolojisinde yer alan ve İris’i temsil eden sembol gökkuşağıdır.

Gökkuşağına Ulaşmak Mümkün Müdür?

Fizik kuralları gereğince gökkuşağına ulaşmak asla ve asla mümkün değildir. Gökkuşağına ulaşmanın imkanlı olmaması beraberinde onun üzerinden yapılan efsane ve tasvirlerin de hayal gücünün sınırları boyunca değişmesinin ana nedenidir.

Gökkuşağına teknik olarak ulaşmak mümkün olmadığından her zaman bize uzak olarak görünmektedir. Batı kültüründe gökkuşağı şans ve umut sembolü olarak görülür. Renklerin birer birer anlamları vardır. Sibirya’da gökkuşağına verilen ismin anlamı Güneşin Dili olarak bilinir. Güney Afrika yerlileri ise gökkuşağını şansın sembolü olarak görürler.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir