Güneş Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Güneş sistemi özellikleri itibari ile gezegenleri kendi çevresinde tutan bir sistemdir. Güneşin merkezde olduğu güneş sisteminde güneşin çekim kuvveti ile gezegenler, uydular ve başka birçok gök cismi bir döngü halinde hareket etmektedir.

Güneş sisteminin oluşumu hakkında net bir bilgi bilinmemekle birlikte bilim insanları tarafından ortaya atılan birçok farklı teori de bulunmaktadır. Bu teoriler arasında en çok bilineni ise büyük patlama teorisi ve Kant Laplace teorisidir.

Kant Laplace teorisi güneş sisteminin 4,6 milyar yıl önce gerçek anlamda dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucu oluştuğu fikrine dayanmaktadır.

Güneş Sistemi Nedir? Çok Kısa Bilgi

Güneş sistemi merkezinde güneş bulunan ve diğer tüm gezegen, uydu, yıldız ve gökcisimlerinin güneşin çekim kuvveti ile hareket ettiği bir sistemdir. Gezegenler, gezegenlerin uyduları ve yıldızların kendilerine ait yörüngeleri bulunmaktadır. Bu yörünge ışığında hareket ederek güneş etrafında dönüşlerini sürdürürler.

Güneş sisteminin çapı 30 ışık yılı kadardır. Işık yılının daha basit bir ifade ediliş şekli ile güneş sisteminin yaklaşık çapı 283,821,914,177,430 km olarak bilinmektedir. Bu sayıyı okumak oldukça güç gelebilir, büyüklüğü ise herkesi şaşırtacak nitelikte.

Güneş Sisteminde Kaç Gezegen Vardır? İsimleri Nelerdir?

Güneş sistemindeki gezegenler her biri kendi yörüngesinde ahenkle dönen 9 adet gezegenden oluşmaktadır. Gezegenlerin güneşe olan yakınlıkları ve özelliklerine bağlı olarak farklı niteliklere sahip oldukları bilinmektedir. Tüm gezegenler arasında ise yaşam imkanları oluşan tek gezegen Dünya’dır.

Güneş sisteminde toplam 9 gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenler, gezegenlerin uyduları ve güneşin çekim gücünden etkilenen başka gök cisimleri, kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında belirli bir yörünge ile dönerek hareket ederler.

Güneş sisteminde bulunan tüm gezegenlerin kendilerine ait bir dönüş yörüngesi bulunmaktadır. Bu yörünge gezegenler özelinde belirlenmektedir.  Gezegenleri güneşe olan uzaklıklarına göre sıralamak gerekirse;

 • Merkür,
 • Venüs,
 • Dünya,
 • Mars,
 • Jüpiter,
 • Satürn,
 • Uranüs,
 • Neptün olarak sıralanabilmektedir.

Bir dönem Pluton da bu gezegen listesine yer almış ancak daha sonra cüce gezegen olduğuna karar verilerek listeden çıkarılmıştır. Yukarıda bahsi geçen gezegenlerin her biri hakkında detaylı bilgiye üzerlerine tıklayarak ilgili yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

Güneş Sisteminin En Hızlı Gezegeni: Merkür

 • Merkür güneş sisteminde bulunan en hızlı ve güneşe en yakın olan gezegendir.
 • Merkür sıcaklığın hapsolması için uygun bir atmosfere sahip değildir. Bu nedenle en sıcak gezegen unvanını da adını aşk tanrısından alan Venüs’e kaptırmıştır.
 • Merkür’ün güneşe bakan yönünde sıcaklık 420 dereceyi bulabiliyorken güneş görmeye tarafında -173 dereceye kadar düşebilmektedir.
 • Merkür karasal gezegenler arasında yer almaktadır. Demir, nikel benzeri metalleri barındırır.
 • Güneş sisteminde bilinen en küçük gezegendir. Hızlı olmasında küçük olmasının etkileri büyüktür.
 • Güneş sisteminin en yoğun gezegenidir.
 • Merkür’ün diğer adı Hermes olarak bilinir. Hermes adı Yunan mitolojisinde tanrıların habercisi anlamına gelir. Merkür her iki adını da aşırı hızlı olmasından dolayı almıştır. Roma mitolojisinde ayaklarında kanatları olan bir tanrı figürü ile canlandırılır.
 • Merkür herhangi bir uyduya sahip değildir.

Güneş Sisteminin En Sıcak Gezegeni: Venüs

 • Venüs güneş sisteminde güneşe yakınlığı ile ikinci sırada yer almaktadır.
 • Kalın atmosferi ve dönüş hızı nedeni ile en sıcak gezegendir. Atmosferi bir sera etkisi oluşturmasına neden olur.
 • Kütlesi ve boyutu ile Dünya’ya çok benzemektedir.
 • Güneş sistemindeki yörüngesi dairesel olmaya en yakın olan gezegendir.
 • Güneşin etrafındaki bir turunu 224.65 günde tamamlar.
 • Venüs saat yönünün tersine doğru bir dönüş yönüne sahiptir.
 • Venüs’te 1 gün yaşanıldığında 1 yıldan daha uzun süre geçmiş olur.
 • Venüs gezegenine bugüne kadar hiçbir uzay aracı iniş yapmayı başaramamıştır.
 • Karasal bir gezegen olmasına rağmen aşırı sıcak olması incelenmesini güçleştirmektedir.
 • Venüs’te sadece sülfürik asit yağmurları görülür.
 • Hiçbir uydusu yoktur.

Yaşama Ev Sahipliği Yapan Gezegen: Dünya

 • Dünya, güneş sisteminde güneşe uzaklığı ile 3. Sırada yer alan gezegendir.
 • Yaşam imkanlarının oluştuğu tek gezegendir.
 • Karasal gezegenlerden biridir.
 • Dünya kendi etrafındaki bir turunu 23 saat 59 dakika 4 saniyede tamamlar. Güneş etrafındaki bir turunu ise 365.25 günde tamamlar. Bu durum 4 yılda 1 artık gün olan 29 şubat’ın yaşanmasına neden olur.
 • Dünya’nın 5 ana katmanı bulunmaktadır. Bunlar; Atmosfer, Hidrosfer, Litosfer, Magma ve Çekirdek olarak bilinmektedir.
 • Dünya 1 adet uyduya sahiptir. Bu uydu ise Ay’dır.

Kızıl Gezegen: Mars

 • Yaşam olduğu fikrinin en çok tartışıldığı gezegen olan Mars, Güneş’e uzaklığı itibari ile 4. Sırada yer alan gezegendir.
 • Mars bir karasal gezegendir.
 • Güneş sisteminde Merkür’den sonra ikinci en küçük gezegendir.
 • Neredeyse hiç atmosferi yoktur. Bu durum ısı tutulumunun olmamasını açıklamaktadır.
 • Mars’ta yüzeyin altında buzlu su hali ile su bulunmaktadır.
 • Mars iki adet uyduya sahiptir. Oldukça küçük olan bu uyduların isimleri ise Phobos ve Deimos’tur.

Güneş Sisteminin En Büyük Gezegeni: Jüpiter

 • Jüpiter güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
 • Güneş sisteminde güneşe uzaklığı itibari ile 5. Sırada yer almaktadır.
 • Jüpiter’in yoğunluğu Dünya’nın yoğunluğunun 1/4’ü kadardır.
 • Jüpiter gazlardan oluşan bir gezegendir. Bu nedenle gezegene iniş yapmak mümkün değildir.
 • Jüpiter’in kendi ekseni etrafındaki bir tam turu 9 saat 55 dakika 30 saniye sürmektedir. Güneş etrafında attığı bir tur ise 11.8618 yıla eşdeğerdir.
 • Jüpiter 79 adet uyduya sahiptir.

Halkalı Güzel: Satürn

 • Güneş sisteminde güneşe uzaklığı ile 6.sırada yer alan Satürn muazzam güzellikteki halkaları ile bilinmektedir.
 • Güneş sisteminde yer alan ikinci en büyük gezegendir.
 • Satürn bir gaz devidir. Hidrojen ve helyum gazlarını yoğunluklu olarak içerisinde bulundurur.
 • Yoğunluğu sudan daha az olan tek gezegendir.
 • Satürn bir yüzeye sahip olmasa da katı formda bir çekirdeğe sahiptir.
 • Satürn’ün bilinen 82 adet uydusu vardır.

Güneş Sisteminin En Soğuk Gezegeni: Uranüs

 • Güneş sisteminde güneşe uzaklığı ile 7. Sırada yer alan gezegendir.
 • Buz gezegen olarak isimlendirilmektedir.
 • Uranüs’ün güneş etrafındaki bir tam turu Dünya’da 84 yıla eşdeğerdir.
 • Gaz devi gezgenler arasındadır. Ancak müthiş soğukluğu ve barındırdığı maddeler ile buz devi isimlendirmesi ile de bilinir.
 • Mavimsi bir görünüme sahiptir. Bu görüntünün nedeni ise bol miktarda metan buzu barındırıyor olmasıdır.
 • Uranüs 27 adet uyduya sahiptir.

Güneşe En Uzak Olan Gezegen: Neptün

 • Neptün güneş sisteminde 8. Sırada yer alan gezegendir.
 • Bir gaz devidir.
 • Çıplak gözle görülmesi mümkün değildir.
 • Neptün’de 1 gün 16 saat 6 dakika 36 saniye sürmektedir. 1 yıl ise 164.8 Dünya yılına eşdeğerdir.
 • Neptün 14 adet uyduya sahiptir.

Güneş sisteminde bulunan gezegenler iki temel grupta incelenirler. Bunlar karasal gezegenler ve gaz yapılı gezegenlerdir. Karasal gezegenlerin diğer bir adı iç gezegenler iken gaz yapılı gezegenlerin diğer bir adı ise dış gezegenlerdir.

Karasal gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olarak bilinmektedir.

Gaz Yapılı gezegenler; Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak bilinmektedir.

Güneş Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

 • Güneş sisteminin merkezinde güneş bulunmaktadır.
 • Tüm gezegenler güneşin çekim gücü ile etrafında dönerler.
 • Güneş tüm gezegenler için bir enerji kaynağı olarak faaliyet gösterir.
 • Güneş sisteminde toplam 9 tane gezegen bulunmaktadır. Tüm gezegenlerin kendilerine has özellikleri bulunmaktadır.
 • Güneş sisteminde bulunan bazı gezegenlerin yörüngeleri birbiri ile çakışır ancak dönüş hızları ve ivmeleri nedeni ile asla çarpışmazlar.
 • Güneş sistemindeki en küçük gezegen Merkür iken en büyük gezegen Jüpiter’dir. Merkür aynı zamanda güneşe en yakın olan gezegendir. Aşırı hızlı olmasından kaynaklı olarak kendisinden sonra gelen Venüs güneşe daha uzak olmasına rağmen Merkür’den daha sıcaktır.
 • Merkür ve Venüs hariç diğer tüm gezegenlerin uydusu bulunmaktadır. Dünya hariç kalanların 1’den fazla uydusu vardır.
 • Gezegenlerin dönüş hızları ile güneşe olan uzaklıkları arasında ters orantı bulunmaktadır. Gezegenler güneşten ne kadar uzaklaşırsa dönüş hızı o kadar yavaşlamaktadır.
 • Gezegenler hem kendi etraflarındaki bir yörüngede hem de güneş etrafındaki bir yörüngede dönerek hareket ederler.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.