Mısır Ülkesinin Özellikleri Nelerdir?

Mısır Ülkesinin Özellikleri Nelerdir?

Mısır çok eski bir tarihi olması ve Dünyadaki en önemli tarihi kalıntılar olan “Eski Mısır Piramitleri” sayesinde dünyada en çok tanınan ülkelerden bir tanesidir. Mısır bunun haricinde özellikle Afrika kıtasında bulunan en önemli ülkelerden bir tanesidir. Mısır ülkesinin kendine has özellikleri aşağıya maddeler halinde verilmiştir.

Piramitler-3Mısır’ın özellikleri nelerdir?

-Mısır ülkesinin tarihi yaklaşık olarak Milattan Önce 3000’li yıllara değin uzanmaktadır. Bu nedenle tarihi 5000 yıldan fazla olan bir ülkedir.

-Mısırın resmi ismi “Mısır Arap Cumhuriyeti” dir.

-Mısır’ın asıl halkı “Arap” tır. Bu nedenle yukarda vermiş olduğumuz gibi “Mısır Arap Cumhuriyeti” olarak adlandırılmaktadır.

-Mısır’ın başkenti “Kahire” dir. Kahire Yaklaşık olarak 18-19 milyonluk bir metropol nüfusuna sahiptir. Aynı zamanda Kahire Mısır ile birlikte, Afrika ve Arap dünyasının en kalabalık şehri konumundadır.

-2016 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 89-90 milyon arasında bir nüfusa sahip bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu olarak metrekareye yaklaşık olarak 220 kişi düşmektedir. Topraklarının büyük olması sebebiyle dünyada nüfus yoğunluğu bakımından orta sıralarda yer almaktadır.

Eski Mısırlılar-Toprak büyüklüğü yaklaşık olarak 1.002.450 kilometrekare olup, toprak büyüklüğü bakımından dünyadaki en büyük toprağa sahip 30. Ülkesi konumundadır. Toprak büyüklüğü olarak ülkemizin toprak büyüklüğünden yaklaşık olarak ¼ oranında daha fazladır.

-Para birimi olarak “Mısır Paundu”nu kullanmaktadır.

-Resmi dili Arapça ve Mısırca’dır.

-Yönetim sistemi “Yarı Başkanlık sistemli Üniter Cumhuriyet’tir.

-Mısır idari yapı bakımından illere ayrılmış olup illerine “Muhafaza” adı verilmektedir. (Mısırın illeri ayrıca aşağıya liste halinde verilmiştir)

Mısır’ın 1517 yılındaki bayrağı-Mısır ülkesinin özellikle 1517 yılından 1867 yılına değin yani 350 yıl boyunca kullanmış olduğu bayrak ülkemiz bayrağına oldukça çok benzemektedir. Bununla birlikte tarihi boyunca özellikle 1517 yılından günümüze kadar birçok kez bayrağını değiştirmiştir. Günümüzde kullanmış olduğu bayrak ise 1984 yılında kabul edilmiştir.

-Mısır Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında uzun yıllar kalmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde 1517 yılında Ridaniye savaşıyla Osmanlı Hakimiyetine giren Mısır ülkesi tamamen Osmanlıdan ayrılması 1914 yılına değin sürmüştür. Yani bu ülke aşağı yukarı 400 yıl kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Bu sebeple Mısır’ın birçok yerinde Osmanlı İmparatorluğundan izler kalmıştır.

-Günümüz Mısır devletinin kuruluşu ise 1922 yılındaki Birleşik Krallıktan bağımsızlığını ilan etmesiyle olmuştur.

Tahrir Meydanı-Mısır ülkesinin yakın zamanda yaşamış olduğu en büyük olay ise Arap baharının etkisi ile Yasemin Devrimi adında bir olay yaşamış ve 32 yıldır iktidarda bulunan Hüsnü Mübarek’in 2011 yılında istifası ile sonlanmıştır. Daha sonra yönetim el değiştirmiş aradan geçen 1,5-2 yıllık dönemde yeni yönetim karşıtı gösteriler ve olaylar neticesinde 2013 yılında ordu yönetime el koymuş ve Genelkurmay Başkanı El-Sisi Cumhurbaşkanı olmuştur.

-Dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri Mısır ülkesinde yer almaktadır.

Nil Nehri-1-Mısır toprakları coğrafi olarak Aşağı mısır ve Yukarı Mısır olarak adlandırılmaktadır. Mısır ülkesi geçmiş yıllardan bu yana Nil Nehri çevresinde şekillenmiştir. Neredeyse bütün büyük yerleşim alanları Nil nehri çevresinde ve havzasında kurulmuştur. Nil nehri mısır için çok önemli bir yerde bulunmaktadır.

-Kızıl Deniz’in özellikle batı kısmının büyük çoğunluğu Mısır kıyılarıdır.

-Dünyanın en önemli kanallarından bir tanesi olan “Süveyş Kanalı” mısır ülkesindedir. Bu kanal Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlamaktadır. Aynı zamanda Akdeniz’i Hint Okyanusuna bağlayan en önemli geçittir.

-Mısır ülkesi turistik bir ülke olup 2015 yılında gelen turist sayısı 9-10 milyon civarındadır. Bu turist sayısındaki en önemli pay Mısır Piramitleri ’ne aittir.

-Mısır “Firavunlar Ülkesi” olarak adlandırılmaktadır.

-Mısır Afrika kıtasında olmasına karşın bir “Ortadoğu Ülkesi” kategorisinde gösterilmektedir.

Mısır komşuları haritasıMısır’a komşu ülkeler hangileridir?

Mısır komşusu az olan ülkelerden bir tanesi olup, toplam 4 ülke ile sınır komşuluğu bulunmaktadır. Mısır ülkesinin en uzun sınır komşuluğu olan ülkeler Libya ve Sudan ülkesidir.

-Libya

-Sudan

-İsrail

-Filistin

Mısır ülkesinin etnik yapısı nasıldır?

-%81’lik kısmını Mısırlı Araplar

-%18’lik kısmı ise Kıptiler

Görüldüğü üzere Mısır ülkesinin neredeyse tamamına yakını Mısırlı Araplardan ve Kıptilerden oluşmaktadır. Geriye kalan kısım ise dünyadaki çeşitli millerden oluşmaktadır.

Kefren PiramitiMısır ülkesinin turistik ve gezilecek yerleri neresidir önemli eserleri nelerdir?

-Gize Piramitleri ve çevresi

-Kahire şehri

-Luksor Müzesi

-Luksor tapınağı

-Nil Nehri

-Coptic Kilisesi

-İskenderiye şehri

-Sarm El Sheikh şehri

-Karnak tapınakları

-Krallar Vadisi

-Sakkara bölgesi

Mısır ülkesinde bunlar haricinde daha birçok gezilecek ve görülecek eserler bulunmakla birlikte biz sadece en önemlileri ve bazı eserlerden bahsettik.

Mısır Firavunu tutankamonMısır kaç ilden oluşmaktadır ve hangileridir?

Mısır ülkesinin özelliklerini verir iken Mısır’ın idari yapı olarak illerden oluştuğunu ve bu illere “Muhafaza” dendiğinden bahsetmiştik. Evet, Mısır idari yapı olarak toplam

1-İskenderiye

2-Asuan

3-Asyut

4-Buheyre

5-Beni Suef

6-Kahire

7-Dekahliye

8-Dimyat (Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimi ülkemizde kullanılmakta olan bir deyim olup buradaki “Dimyat” işte burasıdır)

9-Fayyum

10-Garbiye

11-Gize

12-Hilvan (Ülkemizde bu isimde ilçe vardır)

13-İsmailiye

14-Kafr El-Şeyh

15-El Uksur

16-Matruh

Eski Mısırlılar17-Minye (Ülkemizde ki önemli eserlerden bir tanesi olan “Minyeli Abdullah” eserindeki Abdullah Buralıdır)

18-Minufiye

19-Yeni Vadi

20-Kuzey Sina

21-Port Said

22-Kalyubiye

23-Kina

24-Kızıl Deniz

25-Şarkiye

26-Sevhac

27-Güney Sina

28-Süveyş

29-6 Ekim

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir