Prokaryot Hücrenin Özellikleri Nelerdir?  

Prokaryot Hücrenin Özellikleri Nelerdir?  

Prokaryot Hücrenin Özellikleri : Prokaryot hücre, canlılarda bulunan hücre çeşitlerinden biridir. Bu hücrelerin çeşitlenmesi özelliklerinin farklılaşması ile ilişkili olarak gerçekleşmektedir. Prokaryot hücreler oldukça basit ve ilkel yapılı hücrelerdir.

İki temel hücre kategorizasyonu mevcuttur. Bunlar ökaryot ve prokaryot hücrelerdir. Ökaryot hücreler daha karmaşık yapıya sahipken prokaryot hücreler daha basit ve ilkel yapıya sahiptir.

Prokaryot Hücre Nedir?

Prokaryot hücre herhangi bir zarla kaplanmayan, zarlı organeli bulunmayan basit ve ilkel hücreler için yapılan bir tanımlamadır. Hücrenin genetik materyallerinin her biri sitoplazma içerisinde dağınık halde bulunmaktadır.

Prokaryot hücrenin kendine özgü bir hücre çeperi bulunmaktadır. Prokaryot hücrelerin bulunduğu canlı türleri arke ve bakteri çeşitleri olarak bilinmektedir. Prokaryot canlıların bazılarının sitopilazması içinde organeller bulunmaktadır. Bu organeller kamçı olarak isimlendirilmektedir.

Oksijen solunu yapan bakterilerde ve fakültatif bakteri türünde sitopilazma içerisinde mezozom adlı bir yapı da mevcut olmaktadır. Ökaryot hücreye oranla daha basit yapılı olan prokaryot hücrenin kendisini tanımlayan bazı karakteristik özellikleri mevcuttur.

Prokaryot Hücre Özellikleri Nelerdir?

 • Prokaryot hücre yapısı yönünden zarla çevirili bir sitopilazmaya sahiptir.
 • Prokaryot hücrenin tek organeli ribozom olarak bilinmektedir.
 • Ribozom organelinin görevi protein sentezini gerçekleştirmektir.
 • Prokaryot hücreler sitoplazmayı kaplayan hücre çeperlerine sahiptir.
 • Prokaryot hücrenin genetik materyalleri sitopilazma içerisinde dağınık olarak bulunurlar.
 • Prokaryot hücreyi dış ortamlardan ayıran hücre zarıdır.
 • Prokaryot hücre içerisinde genetik materyalin birleştiği alana nükleoid isimlendirmesi yapılmaktadır.
 • Prokaryot hücrenin yapısında arkeleri ve bakteri mevcuttur.
 • Prokaryot hücrenin bileşenleri; Hücre zarı, Sitopilazma, DNA ve Ribozom’dur.
 • Prokaryot hücre kendi içinde hücre duvarları ile bölünmez.
 • Prokaryot hücreler oldukça basit yapılı hücrelerdir
 • Prokaryot hücrelerin çekirdekleri yoktur.
 • Tipik bir prokaryot hücre büyüklüğü 0.1 mikrometre ile 0.5 mikrometre boyutları arasında bir hücre çapı ile mevcut olmaktadır.
 • Prokaryot hücrelerinin büyüklüğü ökaryot hücrelerin büyüklüğünden çok daha küçüktür.

Prokaryot Hücrenin Bileşenleri Nelerdir?

İnsan vücudunda yaklaşık olarak 100 trilyon kadar bakteri hücresi bulunmaktadır. Bu bakteri hücreleri insanların kendi hücrelerinden neredeyse tam 10 kat daha fazladır. Oranlar göz önünde bulundurulduğunda insan vücudunun da kendi başına bir ekosistem olduğunu ortaya koymaktadır.

İnsan vücudunda başlıca hücreler iki temel kategoriye ayrılmaktadır. Basit olan prokaryot hücreler ve daha karmaşık yapılı olan ökaryot hücreler bu ayrımın iki ayrı parçasıdır. Tüm hücreler ökaryot ya da prokaryot olmak zorundadır.

Prokaryot Hücrenin Bileşenleri;

Prokaryot hücrenin bileşenleri onu oluşturan parçalarıdır. Bu parçalar sırası ile;

 • Hücre zarı: Hücrenin içerisinde mevcut olanları koruyan ve dış ortamdan koruyan yapıdır.
 • Sitopilazma: hücrenin içinde bulunan jölemsi yapıdır. İçerisinde hücresel yapıların yaşamasına imkan tanıyan bir zemindir.
 • DNA: Hücrenin genetik materyallerini oluşturur.
 • Ribozomlar: Hücrenin protein sentezini gerçekleştiren organellerdir.

Prokaryot hücreler oldukça basit yapılı hücrelerdir. Çekirdeği yoktur. Prokaryot hücre kendi içinde hücre duvarları ile bölünmez. Tek bir alanda tüm materyaller bulunur. Bu çekirdek olmamasından kaynaklıdır.

Prokaryot Hücre Çeşitleri Nelerdir?

Prokaryot hücre çeşitleri bakteriler ve virüslerden oluşmaktadır. Her ikisi de basit yapılı hücreler olan prokaryot hücrelerden oluşmaktadır.

Prokaryot Hücreler: Virüsler

Virüsler prokaryot hücrelerden biri olarak bilinmektedir. Oldukça küçük olan virüsler çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan canlılardır. Çıplak gözle görülememeleri nedeni ile bilim dünyasında keşfedilmeleri çok uzun sürmüştür.

Virüslerin keşfedilmesi süreci ise hastalıklara neden olmalarının keşfedilmesi ise hızlanmıştır. Elektron mikroskopu geliştirildikten sonra virüsleri daha detaylı incelemek mümkün olmuş ve araştırmalar artış göstermiştir.

Virüsler arasında ilk keşfedilen virüs Vitüs tütün bitkisinin yapraklarının hastalanmasına neden olan virüstür. Bu virüsün keşfedilmeden öncesinde bakterilerin hastalıklara neden olduğu düşünülmekteydi. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte virüsleri incelemek de mümkün hale gelmiştir.

Virüsler organellere ya da enzimlere sahip değillerdir. Bu nedenle kendi başlarına yaşamlarını sürdüremezler. Bu bağlamda virüslerin yaşamak için bir konağa mutlaka ihtiyaçları vardır. Yaşam dışında kristal yapıda bulundukları için kendileri ne ölü ne diri sayılırlar. Bir çeşit geçiş aşaması olarak da değerlendirilebilirler.

Prokaryot Hücreler: Bakteriler

Bakteriler prokaryot hücre çeşitlerinden bir diğeridir. Oldukça fazla bilinirler. Organik atıkların çok olduğu yerlerde ve suda yaşadıkları bilinir. Ayrıca bakterilerin türlerine bağlı olarak çok soğuk ya da çok sıcak yerlerde de yaşayabildiği bilinmektedir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.