Sirius Yıldızı Özellikleri Nelerdir?

Sirius Yıldızı Özellikleri : Sirius yıldızı ya da eskiden beri bilinen adı ile Şira yıldızı, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünden görülebilecek en parlak yıldızdır. Bu unvana sahip olma hikayesi ile biraz karmaşıktır. Sirius yıldızı kimi toplumlar tarafından tapınan bir tanrı, kimi toplumlar tarafından ise yön bulmakta kullanılan bir yardımcı olmuştur.

Geçmişten günümüze Sirius yıldızına verilen değer ve önem göz önünde bulundurulursa bu yıldızın adı itibari ile yakıcı ve kavurucu, ışıldayan gibi anlamlara geldiği de bilinmektedir. Sirius yıldızı Türkçe’de Akyıldız adı ile de bilinmektedir. Sirius yıldızı hakkında merak edilenler ve daha fazlasını yazımızda derledik.

Sirius Yıldızı Dünya’dan Ne Kadar Uzakta Bulunmaktadır?

Sirius yıldızı Dünya’dan 8,6 ışık yılı uzaklıktadır. Güneş’ten sonra Dünya’ya en yakın olan yıldızdır. Işık yılı demişken bir ışık yılı yaklaşık olarak 9.6 trilyon kilometre mesafeye eşittir. Bu da mevcut uzaklığın ne kadar büyük sayılar ile ifade edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sirius Yıldızı Parlaklığı Ne Kadardır?

Yıldızların parlaklığı ile büyüklükleri arasında bilim insanları tarafından doğru yönlü bir ilişki kurulmaktadır. Öyle ki bu ilişkiye göre yıldız ne kadar büyükse güneşten aldığı ışığı yansıtma gücü de o kadar büyük olacağından parlaklığı da yüksek olacaktır.

Sirius yıldızının gökyüzünde görülebilen diğer tüm yıldızlardan daha parlak olduğu ölçülen bir gerçektir. Bir duruma açıklık getirmek gerekir ki Sirius yıldızından daha parlak yıldızlar da vardır. Ancak bu yıldızlar Dünya’dan çok daha uzak olduğundan parlaklıkları düşük görünür.

Sirius yıldızını bulutsuz akşamlarda insan yaşamının yoğunluklu olduğu büyük şehirlerden bile görmek mümkündür. Bu sıralamayı yaparken Güneş’i listenin dışında bırakarak sıralama yapıyoruz.

Sirius Yıldızı Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Sirius yıldızı fiziksel özellikleri itibari ile 1,2 milyon kilometre çapa sahiptir. Bu genişliği ile Güneş’ten çok daha geniş olduğunu dile getirmek gerekir. Sirius A’nın çapı ise 5900 km  genişliğindedir. Ağırlıkları söz konusu olduğunda ise Sirius A ve B’nin toplam ağırlığının güneşin ağırlığının 3 katı olduğu bilinmektedir.

Sirius A’da mevcut olan yüzey ısısı 10.000 derece olarak bilinmektedir. Sirius B’nin yüzey ısısı ise 25.000 santigrat derecedir. Bu sıcaklık Güneş’in sıcaklığından tam 5 kat daha yüksektir.

Sirius B Neden Özel Bir Yıldızdır?

Sirius B, Dünya’ya en yakın olan beyaz cüce yıldızdır. Beyaz cüce  yoldızlar temel olarak yakıtlarını tüketen ve küçülen yıldızlar olarak bilinmektedir. Sirius B’nin yerçekimi Dünya’da olan yerçekiminden 350.000 kat daha yüksek bir kuvvete sahiptir.

Yerçekiminin yüksekliği ile değerlendirildiğinde 2 gramlık minik bir küp şeker Sirius B’de yaklaşık 700 kilo civarındadır.

Sirius Yıldızının Etrafında Yaşam Var Mıdır?

Sirius yıldızının etrafında herhangi bir yaşam olması mümkün değildir. En azından 1 milyar yıl boyunca yaşam beklentisi bulunmamaktadır. Bu durumun temel nedeni ise Sirius B’nin kırmızı dev dönüşümü sürecinde akıl almaz bir yıkıma neden olmasıdır.

Yaşanan yıkım ile birlikte günümüzde hala yıldızın etrafında sürekli göktaşı yağmuru söz konusu olmaktadır. Günümüzde yaşam şartları için elverişli bir ortam olmadığı kanıtlanmıştır. Gelecek için ise belki 2 milyar yıl sonra yaşam belirtileri olabilir. Ancak bunu tam anlamı ile öngörmek mümkün değildir.

Sirius Yıldızı Ne Zaman Keşfedilmiştir?

Sirius yıldızının tam olarak ne zaman keşfedildiği bilinmemekle birlikte çok eski zamanlardan bu yana bilinen bir yıldız olduğu nettir. Öyle ki Antik Yunanca’dan gelen Sirius adının yanı sıra 4000 yıl kadar önce Antik Mısırlılar tarafından da bilim çalışmalarında kullanılmıştır.

Göbeklitepe ve Sirius Yıldızı Arasındaki İlişki

Göbeklitepe ve Sirius yıldızı arasındaki ilişki aslında temel olarak Göbeklitepe’nin Sirius yıldızına tapınmak amacı ile inşa edilmesine dayanmaktadır. Şanlıurfa’nın kuzey tarafında bulunan Örencik köyünde bulunan Göbeklitepe Dünya’nın en eski tapınağıdır.

Göbeklitepe tapınağının Sirius yıldızı ya da bilinen başka bir adı olan Şira yıldızı için yapıldığı bilinmektedir. Göbeklitepe’nin 11.000 yıl önce inşa edildiği tahmin edilmektedir. Tapınakta 20 dairesel duvar mevuttur. Duvarlar ise T şeklindeki sütunlar ile çevrilidir.

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Yıldız: Sirius Yıldızı

Sirius yıldızı Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek yıldızdır. Öyle ki bu yıldızın Kur’an-ı Kerim’de bilinen adı Şira yıldızıdır. Şira yıldızı Kur’an-ı Kerim’de Necm suresinde 53/49 “O, Şi’râ’nın Rabbidir.” Ayeti ile geçmektedir.

Sirius ve Eski Mısır İlişkisi Nedir?

Sirius yıldızının eski Mısır’da oldukça özel bir yeri vardı. Sirius adı ışıltılı anlamına gelmekteydi. Bu yıldız Mısır mitolojisinin tanrıları ile doğrudan ilişkili bulunmaktaydı. Yıldızın tanrılar ile ilişkilendirilmesinin ana nedeni ise Nil nehrinin taşma zamanlarında gökte yükseliyor olmasından kaynaklıdır.

Bu yıldız ile Mısır tanrıları arasında ilişki kurulması yıldızın yükselişine bağladıkları nil nehri taşkınlarının verdiği zarar, yeniden oluşuma imkan tanıdığı yaşam nedeni ile bu alanlarda bilinen tanrılar arasındaki bağlantıdan kaynaklanmaktadır.

Sirius ve Mısır Tanrıçasının Öyküsü

Sirius ve Mısır tanrıçası hakkında bilinen bir hikaye vardır. Bu yıldızı kişileştiren kişi aslen Roma tanrıçası Sopdet olarak bilinmektedir. Bu hikayeyi kısaca anlatalım.

Bir gün Hindistan Prensi Yudhistira, onun köpeği ve Yudhistira’nın 4 erkek kardeşi (Bu grup Sirius olarak adlandırılmaktadır.) bir yolculuğa çıkar. Yolculuğun asıl amacı cenneti bulmaktır. Cenneti bulmak üzere çıktıkları yolculukta zorluklarla karşılaştıkça kardeşler Yudhistira’yı bırakır.

Yudhistira sonunda yolculuğu tamamlayarak Cennet’in kapılarına varır. Ancak burada bir sorunla karşılaşır. Cennetin kapı bekçisi Yudhistira’nın köpeği olan Svana’nın cennete girişine izin vermez. Prens bu duruma çok üzülerek cennete girmekten vazgeçer.

Bekçinin de duymak istediği tam olarak budur. Doğru yolu seçen prens ve köpeğini cennete alarak girişlerine izin verir. Sirius hikayesi temel olarak bunları konu almaktadır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.